وب سایت کمپینِ «هر ایرانی/یک صدا» افتتاح شد: این جا کلیک کنید

هر کجای دنیا که هستیم، یک دقیقه از خودمان فیلم بگیریم. حرف دل مان را به هجده زندانی اعتصاب کننده در اوین و رجایی شهر بگوییم. اگر از آشکار شدن هویت مان اِبا داریم، از چهره مان فیلم نگیریم. فیلم را برای کمپین «هر ایرانی/یک صدا» بفرستیم. صدای زندانیان را بلندتر کنیم

هر ایرانی، و تکرار کنم، «هر ایرانی»، «یک صداست»، «یک تصویر» است. صدای زندانیان را با فیلم های مان، با صداهایمان، جهانی تر کنیم

 

Advertisements

حمید دباشی
http://www.youtube.com/watch?v=a3C4lhT10vc

مسعود بهنود
http://www.youtube.com/watch?v=_2F7DVYEYPE

مازیار بهاری
http://www.youtube.com/watch?v=yjo4MHA2VuA&feature=autoshare

محسن کدیور

http://www.youtube.com/watch?v=SWxMRlTYI3k&feature=player_embedded

ابراهیم نبوی
http://www.youtube.com/watch?v=9UJpSJpBSq4

علی علیزاده
http://www.youtube.com/watch?v=GcsfjRA8SXo&feature=player_embedded

شیرین عبادی
http://www.youtube.com/watch?v=B88yLjz3zVs&feature=autoshare

خشایار
https://www.facebook.com/video/video.php?v=10150646999265276&oid=138381166237654&comments
بهزاد
http://www.youtube.com/watch?v=QMh7z2HACJY
ان د کرامر
http://www.youtube.com/watch?v=Q3ZUw8E13mk
احمد جلالی فراهانی
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dV_R45x-JW0

یک شهروند ایرانی

هاله خانم

2011/06/05

هاله خانم! حتمن خبر داری که دیروز چند نفر از بچه های نازنین شهرمان جمع شدند میدان قهرمانان و به یادت بوده اند. می گویم خبر داری چون می دانم روح شما همان حوالی بوده است. لابد نشسته بودی کنار بچه ها، همان جای خالی سمت راست، و عکس پدر بزرگوارت را به آغوش گرفته بودی. این بار اما با آسودگی. می دانم این روزها سرت شلوغ است. یک پایت میدان قهرمانان بوداپست است، یک پا حسینیه ارشاد تهران، یکی میدان ترافلگار لندن، یکی تورنتو. شده ای روح جمعی ملت ما. مبارک ات باشد این مقام. مبارک باشد جاودانگی ات.