امروز دوازدهمین روز «اِشغال» وال استریتِ نیویورک توسط جوانان چپ امریکایی است که به سرمایه سالاری، فقر، نژادپرستی، زن ستیزی، اسلام ستیزی، همجنسگراستیزی، مهاجرستیزی، جنگ و خشونت، «نه» می گویند.

در طول این دوازده روز بیش از صد نفر بازداشت شده اند. تعجبی ندارد که رسانه های فراگیر، خبر اِشغال وال استریت را کار نکرده اند. کار رسانه، بازنماییِ حقیقت نیست. کار رسانه، برساختن حقیقت است. حقیقت اما این روزها نه در فاکس نیوز، و نه در بازار بورس نیویورک، که در جمع های کوچک و همبسته ی اشغال کنندگانِ وال استریت خوابیده است.

این مرد، کُرنِل وست است؛ استاد دانشگاه پرینستون، و یکی از فعالان جنبش مدنی دهه ی شصتِ سیاه پوستان در امریکا. به میان جمعیت آمده، با این پیام که: «تنها اگر جنگ علیه فقر یک جنگ واقعی می بود، ما پول هایمان را صرفش می کردیم.» — پیامش خطاب به دولت های چند دهه ی اخیر امریکاست که برنامه ی «جنگ علیه فقر» روی پیشانی شان زده بود اما «جنگ علیه مردمانِ فقیر» عملکردشان.

این شنبه ای  که از راه برسد، روز «ملی اشغال وال استریت» نامگذاری شده. الگوی شان «روز خشمِ» مصری ها و سوری ها و بحرینی هاست. میدان التحریر قاهره و میدان آزادی تهران از شرق به غرب رفته، جا خوش کرده وسط خیابان های نیویورک. شعار اما یکی است: «آزادی! آمریکا را آزاد کنید!» ـ

Advertisements