اول؛
 دولت امریکا تحریم های جدیدی را علیه ایران وضع کرده است

دوم؛ این تحریم ها برای اولین بار مستقیمن بانک مرکزی و فروش نفت و گاز ایران را هدف قرار داده است

سوم؛ قیمت ارز به خاطر ضربه خوردن اقتصاد ملی روزانه در حال بالا رفتن است

چهارم؛ بالاتر رفتن ریسک سرمایه گذاری، تورم، بیکاری، گسترش فقر، کمبودِ دارو و تجهیزات پزشکی، عدم توانایی در بهینه سازی صنعت هوایی و جاده ها، عدم امکان ارسال بسته های پستی، آسیب های مادی و روانی برای ایرانیان داخل و خارج کشور از جمله نتایج مستقیم تحریم هاست

پنجم؛ در نتیجه  تحریم ها جامعه را فقیرتر و ضعیف تر می کند

ششم؛ حکومت اما به خاطر دسترسی نامحدود به منابعِ ثروت، ارتباط با دولت های فاسد، قاچاق، و سرکوب بی رویه، به اندازه ی جامعه آسیب نمی بیند

هفتم؛ حکومت از تحریم ها به عنوان سرپوشی برای توجیه سیاست های غلط اقتصادی خود استفاده می کند

هشتم؛ دموکراسی نه از دلِ فقر، که از دل افزایش آگاهی، شبکه سازی اجتماعی، بسیج مردمی، نافرمانی مدنی و قوی شدنِ جامعه ساخته می شود

نهم؛ تحریم ها مردم را در مقابل حکومت ضعیف تر و نیاز مردم به حکومت برای تأمین مایحتاج اولیه را بیشتر می کند

دهم؛ در نتیجه تحریم ها به ضرر جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران است

————————————————————————–

اول؛ بهانه ی غرب برای تحریم این است که ایران به دنبال دست یابی به سلاح هسته ای است و نقض حقوق بشر می کند

دوم؛ اسرائیل، هند و پاکستان به خاطر داشتن سلاح هسته ای تحریم نشده اند

سوم؛ عربستان، کویت، قطر و امارات به خاطر نقض حقوق بشر تحریم نشده اند

چهارم؛ اگر اسرائیل به دلیل ایکس و پاکستان به دلیل ایگرگ سلاح هسته ای دارند، ایران هم به دلیل زِد می خواهد سلاح هسته ای داشته باشید

پنجم؛ در نتیجه، سیاست های غرب در قبال ایران (به رهبری امریکا که تنها کشوری است که از سلاح هسته ای استفاده کرده است) بر اساس استانداردهای دوگانه است

ششم؛ سیاست های دوگانه در عین حال که نمی تواند درصد بالای افکار عمومی را با خود همراه کند، اثرگذاریِ پایینی دارد

هفتم؛ تحریم جدید ایران توسط امریکا که در تمام کشورهای همسایه پایگاه نظامی دارد، باعث منزوی تر شدن حکومت ایران می شود

هشتم؛ حکومت منزویِ ایران که از همه طرف در محاصره است برای حفظ امنیت خود با ولع بیشتری به دنبال سلاح هسته ای خواهد بود

نهم؛ حکومت منزوی ایران به بهانه ی حفظ امنیت با قدرت بیشتری اعتراضات داخلی را سرکوب خواهد کرد

دهم؛ در نتیجه تحریم از طرف غرب – وقتی با استانداردهای دوگانه و تهدید علیه ایران همراه شود – نه تنها مانع دست یابی ایران به سلاح هسته ای و نقض حقوق بشر نیست، که آن را تقویت می کند

————————————————————————-

در نتیجه

اول؛ هم غرب و هم جمهوری اسلامی در ادامه ی این روند مقصرند

دوم؛ برای مقابله با ادامه ی این وضع باید در محکوم کردنِ هر دو جبهه و ارائه راه حل ها به هر دوطرف کوشید. در ایران باید انتخابات آزاد برگزار شود، غرب باید دست از استانداردهای دوگانه اش بردارد

سوم؛ محکوم کردنِ جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن نقش غربی ها در تشدید این بحران، همصدا شدن با جنگ طلبانِ امریکایی است

چهارم؛ محکوم کردن غرب بدون در نظر گرفتن نقش جمهوری اسلامی، همصدا شدن با دیکتاتورهای وطنی است

پنجم؛ در عین حال معنیِ هر کنشِ اجتماعی با توجه به بسترِ اجتماعیِ آن تعیین می شود

ششم؛ یعنی در دست گرفتن پلاکاردِ «تحریم علیه ایران را متوقف کنید» توسط ایرانیان دموکراسی خواه در خاکِ آمریکا، همصدا شدن با دیکتاتورهای وطنی نیست، همان طور که «خامنه ای باید برود!» در خاکِ ایران، هم صدا شدن با جنگ طلبانِ امریکایی نیست

هفتم؛ ایرانیان داخل و خارج کشور باید علیه تحریم و برای دفع خطر احتمالی جنگ دست به دست هم بدهند

هشتم؛ داخل نشین ها – آن طور که میرحسین در یکی از بیانیه هایش آورده است – با افزایش اگاهی و ایجاد شبکه های اجتماعی و «قبله قرار دادن خانه های مان» – و خارج نشین ها با تجمع جلوی سفارت خانه های امریکا، اعتراض های نمادین و استفاده از شبکه های محلی برای اثرگذاری روی افکار عمومی

نهم؛ تحریم های جدید مقدمه جنگ است. تحریم علیه عراق بیش از پانصد هزار کشته برجای گذاشت. جنگ علیه این کشور جان چند صد هزار انسان را تا به امروز گرفته است

دهم؛ خطر جدی است. احساس مسئولیت کنیم. هر کجا که هستیم. و امید داشته باشیم به تأثیرگذاری مان

Advertisements