خبر رسید از یکی از دوستانِ خوب که کمپین 99 به میمنت و مبارکی و شادی نامزد جایزه سالیانه «گزارشگران بدون مرز» دویچه وله شده است. ده وبلاگ و وب سایتِ حقوق بشریِ دیگر هم کاندیدا شده اند از کشورهای چین، روسیه، اندونزی، کلمبیا، آلمان، مراکش، بنگلادش، آنگولا، و چند جای دیگر. کار بعضی شان بسیار خوب است.

سوای نتیجه ی رأی گیری که دارد انجام می شود، شناخته تر شدنِ کمپین 99 میانِ غیرفارسی زبان ها از نتایجِ خوبِ این نامزدی است. به نظرم در کنار پیوندِ انسانی که کمپین 99 میان کوشندگانِ آزادی و عدالت برقرار کرد (و در سی و نه روایتِ باقی مانده برقرار خواهد کرد)، شکستنِ حصارِ زبانی یکی از دست آوردهای اش بود. روایت زندانیان سیاسی و به تبعِ آن روایتِ جنبش دموکراسی خواهیِ مردمِ ایران دارد میانِ غیرایرانیان به اشتراک گذاشته می شود.

اگر حوصله تان کشید سری به وب سایت رأی گیری بزنید. کمپین 99 را جایی آن وسط ها می توان پیدا کرد.

Advertisements