3

2011/04/20

تا مدت ها بعد از آزادیش به کفش مردها نگاه می کرد. تصویر کفش بازجوش در ذهنش حک شده بود.

«یک خبرنگارِ رها شده از زندان اوین/تهران»

Advertisements

2

2011/04/15

«دلتنگ توام. صدبار می بوسمت. مامان نسرین.»

نامه نسرین ستوده به دختر یازده ساله اش مهرآوه/جمعه 26 فروردین 1390

1

2011/04/14

امام جمعه قم می گوید که مقام رهبری درست در لحظه بیرون آمدن از شکم مادر گفته است «یا علی!» و قابله هم جواب داده است «علی نگهدارت باشه!» (از این جا ببینید) با خودم فکر می کنم که اگر مقام رهبری موقع بیرون آمدن می فرمودند «یا حسین!» و قابله هم جواب می داد «میرحسین!» باحال تر بود! پوز مقام رهبری از همان لحظه تولد می خورد!